thi-xa-buon-ho-dam-bao-cung-ung-hang-thiet-yeu-phat-the-di-cho-cho-nguoi-dan-dia-ban-ap-dung-chi-thi-16
Xã Hội Đắk Lắk
Thị xã Buôn Hồ: Đảm bảo cung ứng hàng thiết yếu; phát thẻ đi chợ cho người dân địa bàn áp dụng Chỉ thị 16